ลงทะเบียนเป็นหุ้นส่วน
เข้าสู่ระบบ ของหุ้นส่วน

รายละเอียดของคอมมิชชั่นพันธมิตร

Forex trading terms for Insta.Standard accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
EUR/USD EUR 10 000 3 0 -0.81 -0.2 1.5-2
GBP/USD GBP 10 000 3 0 -0.69 -0.39 1.5-2
USD/JPY USD 10 000 3 0 -1.35 -2.25 1.5-2
USD/CHF USD 10 000 3 0 -0.07 -0.58 1.5-2
USD/CAD USD 10 000 3 0 -0.49 -0.36 1.5-2
AUD/USD AUD 10 000 3 0 -0.34 -0.29 1.5-2
NZD/USD NZD 10 000 3 0 -0.16 -0.40 1.5-2
EUR/JPY EUR 10 000 3 0 -0.58 -0.24 1.5-2
EUR/CHF EUR 10 000 3 0 -0.30 -0.47 1.5-2
EUR/GBP EUR 10 000 3 0 -0.48 -0.14 1.5-2
AUD/CAD AUD 10 000 8 0 -0.42 -0.31 3-4
AUD/CHF AUD 10 000 8 0 -0.15 -0.45 3-4
AUD/JPY AUD 10 000 8 0 -0.31 -0.41 3-4
CAD/CHF CAD 10 000 8 0 -0.06 -0.51 3-4
CAD/JPY CAD 10 000 8 0 -0.18 -0.38 3-4
CHF/JPY CHF 10 000 8 0 -0.70 -0.14 3-4
NZD/CAD NZD 10 000 8 0 -0.26 -0.52 3-4
NZD/CHF NZD 10 000 8 0 -0.06 -0.58 3-4
NZD/JPY NZD 10 000 8 0 -0.14 -0.52 3-4
EUR/AUD EUR 10 000 7 0 -0.91 -0.16 2-2.6
GBP/CHF GBP 10 000 7 0 -0.08 -0.77 2-2.6
GBP/JPY GBP 10 000 7 0 -0.34 -0.56 2-2.6
AUD/NZD AUD 10 000 12 0 -0.65 -0.23 4-5.3
EUR/CAD EUR 10 000 12 0 -0.86 -0.12 4-5.3
EUR/NZD EUR 10 000 12 0 -1.34 -0.07 4-5.3
GBP/AUD GBP 10 000 12 0 -0.64 -0.74 4-5.3
GBP/CAD GBP 10 000 12 0 -0.66 -0.49 4-5.3
GBP/NZD GBP 10 000 12 0 -1.13 -0.38 4-5.3
USD/DKK USD 10 000 60 0 -2.27 -4.93 1.5-2
USD/NOK USD 10 000 100 0 -3.97 -2.50 1.5-2
USD/SEK USD 10 000 100 0 -2.49 -3.86 1.5-2
USD/ZAR USD 10 000 120 0 -32.38 1.87 1.5-2
AUD/CZK AUD 10 000 20 0 -2.20 -2.20 1.5-2
AUD/DKK AUD 10 000 60 0 -8.40 -8.40 1.5-2
AUD/HKD AUD 10 000 80 0 -10.40 -10.40 1.5-2
AUD/HUF AUD 10 000 30 0 -3.30 -3.30 1.5-2
AUD/MXN AUD 10 000 120 0 -15.60 -15.60 1.5-2
AUD/NOK AUD 10 000 70 0 -10.50 -10.50 1.5-2
AUD/PLN AUD 10 000 40 0 -5.20 -5.20 1.5-2
AUD/SEK AUD 10 000 50 0 -5.50 -5.50 1.5-2
AUD/SGD AUD 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
AUD/ZAR AUD 10 000 180 0 -21.60 -21.60 1.5-2
CAD/CZK CAD 10 000 20 0 -2.60 -2.60 1.5-2
CAD/DKK CAD 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
CAD/HKD CAD 10 000 100 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CAD/HUF CAD 10 000 20 0 -2.40 -2.40 1.5-2
CAD/MXN CAD 10 000 150 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CAD/NOK CAD 10 000 60 0 -8.40 -8.40 1.5-2
CAD/PLN CAD 10 000 25 0 -3.50 -3.50 1.5-2
CAD/SEK CAD 10 000 65 0 -6.00 -6.00 1.5-2
CAD/SGD CAD 10 000 5 0 -0.75 -0.75 1.5-2
CAD/ZAR CAD 10 000 200 0 -22.00 -22.00 1.5-2
CHF/CZK CHF 10 000 20 0 -2.80 -2.80 1.5-2
CHF/DKK CHF 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
CHF/HKD CHF 10 000 100 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CHF/HUF CHF 10 000 50 0 -5.00 -5.00 1.5-2
CHF/MXN CHF 10 000 200 0 -26.00 -26.00 1.5-2
CHF/NOK CHF 10 000 100 0 -12.00 -12.00 1.5-2
CHF/PLN CHF 10 000 40 0 -4.00 -4.00 1.5-2
CHF/SEK CHF 10 000 80 0 -6.60 -6.60 1.5-2
CHF/SGD CHF 10 000 15 0 -1.50 -1.50 1.5-2
CHF/ZAR CHF 10 000 180 0 -19.80 -19.80 1.5-2
EUR/CZK EUR 10 000 45 0 -4.95 -4.95 1.5-2
EUR/DKK EUR 10 000 55 0 -1.56 -1.56 1.5-2
EUR/HKD EUR 10 000 150 0 -16.50 -16.50 1.5-2
EUR/HUF EUR 10 000 100 0 -12.00 -12.00 1.5-2
EUR/MXN EUR 10 000 250 0 -35.00 -35.00 1.5-2
EUR/NOK EUR 10 000 150 0 -22.50 -22.50 1.5-2
EUR/PLN EUR 10 000 35 0 -5.25 -5.25 1.5-2
EUR/SEK EUR 10 000 120 0 -6.60 -6.60 1.5-2
EUR/SGD EUR 10 000 25 0 -2.50 -2.50 1.5-2
EUR/ZAR EUR 10 000 250 0 -30.00 -30.00 1.5-2
GBP/CZK GBP 10 000 50 0 -4.50 -4.50 1.5-2
GBP/DKK GBP 10 000 15 0 -1.95 -1.95 1.5-2
GBP/HKD GBP 10 000 150 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/HUF GBP 10 000 60 0 -6.60 -6.60 1.5-2
GBP/MXN GBP 10 000 200 0 -24.00 -24.00 1.5-2
GBP/NOK GBP 10 000 150 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/PLN GBP 10 000 25 0 -3.50 -3.50 1.5-2
GBP/SEK GBP 10 000 120 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/SGD GBP 10 000 25 0 -3.00 -3.00 1.5-2
GBP/ZAR GBP 10 000 350 0 -38.50 -38.50 1.5-2
NZD/CZK NZD 10 000 15 0 -1.95 -1.95 1.5-2
NZD/DKK NZD 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
NZD/HKD NZD 10 000 60 0 -9.00 -9.00 1.5-2
NZD/HUF NZD 10 000 35 0 -4.20 -4.20 1.5-2
NZD/MXN NZD 10 000 80 0 -8.00 -8.00 1.5-2
NZD/NOK NZD 10 000 50 0 -7.50 -7.50 1.5-2
NZD/PLN NZD 10 000 15 0 -2.10 -2.10 1.5-2
NZD/SEK NZD 10 000 80 0 -12.00 -12.00 1.5-2
NZD/SGD NZD 10 000 15 0 -2.25 -2.25 1.5-2
NZD/ZAR NZD 10 000 200 0 -6.50 -6.50 1.5-2
USD/CZK USD 10 000 25 0 -2.75 -2.75 1.5-2
USD/HKD USD 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
USD/HUF USD 10 000 50 0 -7.50 -7.50 1.5-2
USD/MXN USD 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
USD/SGD USD 10 000 10 0 -1.50 -1.50 1.5-2
USD/PLN USD 10 000 20 0 -2.00 -2.00 1.5-2
CZK/JPY CZK 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
DKK/JPY DKK 10 000 3 0 -0.33 -0.33 1.5-2
HKD/JPY HKD 10 000 3 0 -0.45 -0.45 1.5-2
HUF/JPY HUF 10 000 5 0 -0.60 -0.60 1.5-2
MXN/JPY MXN 10 000 3 0 -0.42 -0.42 1.5-2
NOK/JPY NOK 10 000 5 0 -0.50 -0.50 1.5-2
SGD/JPY SGD 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
SEK/JPY SEK 10 000 3 0 -0.39 -0.39 1.5-2
ZAR/JPY ZAR 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
USD/RUB USD 10 000 400 0 -30 10 1.5-2
EUR/RUR EUR 10 000 400 0 -25 8 1.5-2
USD/INR USD 10 000 400 0 -40 -40 1.5-2
Forex trading terms for Insta.Eurica accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
EUR/USD EUR 10 000 0 3 -0.81 -0.2 1.5-2
GBP/USD GBP 10 000 0 3 -0.69 -0.39 1.5-2
USD/JPY USD 10 000 0 3 -1.35 -2.25 1.5-2
USD/CHF USD 10 000 0 3 -0.07 -0.58 1.5-2
USD/CAD USD 10 000 0 3 -0.49 -0.36 1.5-2
AUD/USD AUD 10 000 0 3 -0.34 -0.29 1.5-2
NZD/USD NZD 10 000 0 3 -0.16 -0.40 1.5-2
EUR/JPY EUR 10 000 0 3 -0.58 -0.24 1.5-2
EUR/CHF EUR 10 000 0 3 -0.30 -0.47 1.5-2
EUR/GBP EUR 10 000 0 3 -0.48 -0.14 1.5-2
AUD/CAD AUD 10 000 0 8 -0.42 -0.31 3-4
AUD/CHF AUD 10 000 0 8 -0.15 -0.45 3-4
AUD/JPY AUD 10 000 0 8 -0.31 -0.41 3-4
CAD/CHF CAD 10 000 0 8 -0.06 -0.51 3-4
CAD/JPY CAD 10 000 0 8 -0.18 -0.38 3-4
CHF/JPY CHF 10 000 0 8 -0.70 -0.14 3-4
NZD/CAD NZD 10 000 0 8 -0.26 -0.52 3-4
NZD/CHF NZD 10 000 0 8 -0.06 -0.58 3-4
NZD/JPY NZD 10 000 0 8 -0.14 -0.52 3-4
EUR/AUD EUR 10 000 0 7 -0.91 -0.16 2-2.6
GBP/CHF GBP 10 000 0 7 -0.08 -0.77 2-2.6
GBP/JPY GBP 10 000 0 7 -0.34 -0.56 2-2.6
AUD/NZD AUD 10 000 0 12 -0.65 -0.23 4-5.3
EUR/CAD EUR 10 000 0 12 -0.86 -0.12 4-5.3
EUR/NZD EUR 10 000 0 12 -1.34 -0.07 4-5.3
GBP/AUD GBP 10 000 0 12 -0.64 -0.74 4-5.3
GBP/CAD GBP 10 000 0 12 -0.66 -0.49 4-5.3
GBP/NZD GBP 10 000 0 12 -1.13 -0.38 4-5.3
USD/DKK USD 10 000 60 0 -2.27 -4.93 1.5-2
USD/NOK USD 10 000 100 0 -3.97 -2.50 1.5-2
USD/SEK USD 10 000 35 0 -2.49 -3.86 1.5-2
USD/ZAR USD 10 000 120 0 -32.38 1.87 1.5-2
AUD/CZK AUD 10 000 20 0 -2.20 -2.20 1.5-2
AUD/DKK AUD 10 000 60 0 -8.40 -8.40 1.5-2
AUD/HKD AUD 10 000 80 0 -10.40 -10.40 1.5-2
AUD/HUF AUD 10 000 30 0 -3.30 -3.30 1.5-2
AUD/MXN AUD 10 000 120 0 -15.60 -15.60 1.5-2
AUD/NOK AUD 10 000 70 0 -10.50 -10.50 1.5-2
AUD/PLN AUD 10 000 40 0 -5.20 -5.20 1.5-2
AUD/SEK AUD 10 000 50 0 -5.50 -5.50 1.5-2
AUD/SGD AUD 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
AUD/ZAR AUD 10 000 180 0 -21.60 -21.60 1.5-2
CAD/CZK CAD 10 000 20 0 -2.60 -2.60 1.5-2
CAD/DKK CAD 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
CAD/HKD CAD 10 000 100 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CAD/HUF CAD 10 000 20 0 -2.40 -2.40 1.5-2
CAD/MXN CAD 10 000 150 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CAD/NOK CAD 10 000 60 0 -8.40 -8.40 1.5-2
CAD/PLN CAD 10 000 25 0 -3.50 -3.50 1.5-2
CAD/SEK CAD 10 000 50 0 -6.00 -6.00 1.5-2
CAD/SGD CAD 10 000 5 0 -0.75 -0.75 1.5-2
CAD/ZAR CAD 10 000 200 0 -22.00 -22.00 1.5-2
CHF/CZK CHF 10 000 20 0 -2.80 -2.80 1.5-2
CHF/DKK CHF 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
CHF/HKD CHF 10 000 100 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CHF/HUF CHF 10 000 50 0 -5.00 -5.00 1.5-2
CHF/MXN CHF 10 000 200 0 -26.00 -26.00 1.5-2
CHF/NOK CHF 10 000 100 0 -12.00 -12.00 1.5-2
CHF/PLN CHF 10 000 40 0 -4.00 -4.00 1.5-2
CHF/SEK CHF 10 000 60 0 -6.60 -6.60 1.5-2
CHF/SGD CHF 10 000 15 0 -1.50 -1.50 1.5-2
CHF/ZAR CHF 10 000 180 0 -19.80 -19.80 1.5-2
EUR/CZK EUR 10 000 45 0 -4.95 -4.95 1.5-2
EUR/DKK EUR 10 000 55 0 -1.56 -1.56 1.5-2
EUR/HKD EUR 10 000 150 0 -16.50 -16.50 1.5-2
EUR/HUF EUR 10 000 100 0 -12.00 -12.00 1.5-2
EUR/MXN EUR 10 000 250 0 -35.00 -35.00 1.5-2
EUR/NOK EUR 10 000 150 0 -22.50 -22.50 1.5-2
EUR/PLN EUR 10 000 35 0 -5.25 -5.25 1.5-2
EUR/SEK EUR 10 000 60 0 -6.60 -6.60 1.5-2
EUR/SGD EUR 10 000 25 0 -2.50 -2.50 1.5-2
EUR/ZAR EUR 10 000 250 0 -30.00 -30.00 1.5-2
GBP/CZK GBP 10 000 50 0 -4.50 -4.50 1.5-2
GBP/DKK GBP 10 000 15 0 -1.95 -1.95 1.5-2
GBP/HKD GBP 10 000 150 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/HUF GBP 10 000 60 0 -6.60 -6.60 1.5-2
GBP/MXN GBP 10 000 200 0 -24.00 -24.00 1.5-2
GBP/NOK GBP 10 000 150 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/PLN GBP 10 000 25 0 -3.50 -3.50 1.5-2
GBP/SEK GBP 10 000 120 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/SGD GBP 10 000 25 0 -3.00 -3.00 1.5-2
GBP/ZAR GBP 10 000 350 0 -38.50 -38.50 1.5-2
NZD/CZK NZD 10 000 15 0 -1.95 -1.95 1.5-2
NZD/DKK NZD 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
NZD/HKD NZD 10 000 60 0 -9.00 -9.00 1.5-2
NZD/HUF NZD 10 000 35 0 -4.20 -4.20 1.5-2
NZD/MXN NZD 10 000 80 0 -8.00 -8.00 1.5-2
NZD/NOK NZD 10 000 50 0 -7.50 -7.50 1.5-2
NZD/PLN NZD 10 000 15 0 -2.10 -2.10 1.5-2
NZD/SEK NZD 10 000 80 0 -12.00 -12.00 1.5-2
NZD/SGD NZD 10 000 15 0 -2.25 -2.25 1.5-2
NZD/ZAR NZD 10 000 200 0 -6.50 -6.50 1.5-2
USD/CZK USD 10 000 25 0 -2.75 -2.75 1.5-2
USD/HKD USD 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
USD/HUF USD 10 000 50 0 -7.50 -7.50 1.5-2
USD/MXN USD 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
USD/SGD USD 10 000 10 0 -1.50 -1.50 1.5-2
USD/PLN USD 10 000 20 0 -2.00 -2.00 1.5-2
CZK/JPY CZK 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
DKK/JPY DKK 10 000 3 0 -0.33 -0.33 1.5-2
HKD/JPY HKD 10 000 3 0 -0.45 -0.45 1.5-2
HUF/JPY HUF 10 000 5 0 -0.60 -0.60 1.5-2
MXN/JPY MXN 10 000 3 0 -0.42 -0.42 1.5-2
NOK/JPY NOK 10 000 5 0 -0.50 -0.50 1.5-2
SGD/JPY SGD 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
SEK/JPY SEK 10 000 3 0 -0.39 -0.39 1.5-2
ZAR/JPY ZAR 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
USD/RUR USD 10 000 400 0 -30 10 1.5-2
EUR/RUR EUR 10 000 400 0 -25 8 1.5-2
USD/INR USD 10 000 150 0 -40 -40 1.5-2
Cryptocurrency CFD trading terms for all types of accounts
Title Symbol Lot Spread Commission Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
Bitcoin Cash BCHUSD 1 Bitcoin Cash 600 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Cardano Cardano 1000 Cardano 1635 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Chainlink Chainlink 100 Chainlink 29761 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Dogecoin Doge 100000 Dogecoin 500 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Filecoin Filecoin 100 Filecoin 760 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Polkadot Polkadot 100 Polkadot 2783 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Solana Solana 100 Solana 180 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Uniswap Uniswap 100 Uniswap 258 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Bitcoin #Bitcoin 1 Bitcoin 25 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Ethereum #Ethereum 1 Ethereum 50 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Litecoin #Litecoin 100 Litecoin 170 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Ripple #Ripple 10000 Ripple 80 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
CFD, Metal trading terms for all types of accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
GOLD 100 ounces 80 0 -21.82 -7.01 20-26 pips
#IBM 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#HON 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#F 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#CSCO 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#CAT 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#BA 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#AXP 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MRK 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MMM 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#QQQ 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#PG 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MS 100 stocks 4 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MRVL 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MA 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#ILMN 100 stocks 50 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#GILD 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#FSLR 100 stocks 12 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#FCX 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#SBUX 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#VZ 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#TWTR 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#UBS 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#UPS 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#TSLA 100 stocks 50 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#TRV 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#TSLA 100 stocks 50 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#HD 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#GE 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#DIS 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#EBAY 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#C 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#BAC 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#BK 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#AIG 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#KO 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#JNJ 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#JPM 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#HPQ 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#QCOM 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#ADBE 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#AAPL 100 stocks 8 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
SILVER 500 ounces 40 0 -2.71 -1.54 20-26 pips
#PBR 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#NKE 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#NFLX 100 stocks 20 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#AA 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#INTC 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#IP 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MCD 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MSFT 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#NOK 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#PFE 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#SPY 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#AMZN 100 stocks 12 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MU 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#GOOG 100 stocks 22 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#TRI 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#PEP 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#ORCL 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
XPDUSD 100 ounces 1000 0 -28.11 -35.61 1.2-1.5 pips
#WDC 100 stocks 4 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
XAUUSD 500 ounces 80 0 -21.82 -7.01 20-26 pips
#WFC 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#V 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#AMD 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#TEVA 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MON 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MGM 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#HAL 100 stocks 6 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#GS 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#FDX 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#META 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#BIDU 100 stocks 40 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#BHP 100 stocks 4 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#CMCSA 100 stocks 8 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#CVX 100 stocks 6 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MDLZ 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#ORAN 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#WMT 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#XOM 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#T 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#UL 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#SNE 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MO 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#KHC 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
Futures CFD
Title Group Symbol Tick Size Tick Cost Commission Margin Partner's Commission
Futures Live Cattle Agriculture #LEV22, #LEZ22, #LEG23 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Cocoa Goods #CCK22, #CCZ22, #CCH23 2 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Orange Juice Goods #JOX22, #JOF23, #JOH23 0.25 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Futures Wheat Agriculture #ZWZ22, #ZWH23, #ZWK23 0.3 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Futures Lean Hog Agriculture #HEV22, #HEZ22, #HEG23 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Futures Feeder Cattle Agriculture #GFU22, #GFV22, #GFX22 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Futures Soybeans Agriculture #ZSX22, , #ZSF23 #ZSH23 0.25 10 $ 30 $ 800 $ 10-13 USD
Futures Soybean Oil Agriculture #ZLU22, #ZLV22, #ZLZ22 0.01 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Futures Soybean Meal Agriculture #ZMU22, #ZMV22, #ZMZ22 0.1 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Futures Corn Agriculture #ZCZ22, #ZCH23, #ZCK23 0.2 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Brent Crude Oil Energy #XBZX22, #XBZZ22, #XBZF22 0.01 10 $ 30 $ 1500 $ 10-13 USD
Futures Copper Metals #HGV22, #HGX22, #HGZ22 0.001 10 $ 30 $ 750 $ 10-13 USD
Crude Oil Light Sweet Energy #CL 0.01 10 $ 30 $ 2000 $ 10-13 USD
Natural Gas Energy #NG 0.001 10 $ 30 $ 2000 $ 10-13 USD
Futures Gold Metals #GCV22, #GCX22, #GCZ22, 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
NY Harbor Gasoline Energy #XRBV22, #XRBX22, #XRBF23 0.001 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Heating Oil Energy #HOV22, #HOX22, #HOZ22 0.001 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
miNY Natural Gas Energy #QGV22, #QGX22, #QGX22 0.005 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
miNY Crude Oil Energy #QMV22, #QMX22, #QMZ22, 0.03 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Futures Silver Metals #SIU22,#SIV22, #SIX22 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Coffee Goods #KCZ22, #KCH23, #KCJ23 0.25 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Lumber Goods #LBSX22, #LBSF23, #LBSH23 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Sugar Goods #SBV22, #SBH23, #SBK23 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Cotton Goods #CTV22, #CTZ22, #CTH23 0.07 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Platinum Metals #PLF 0.5 10 $ 30 $ 2000 $ 10-13 USD
Palladium Metals #PAF 0.5 10 $ 30 $ 750 $ 10-13 USD
US Dollar Index Indices #USDX 0.01 1.00 $ 0 $ 1 % 3-4 USD
S&P 500 Index Indices #SPX 0.01 0.01 $ 0 $ 1 % 0.03-0.04 USD
Dow Jones Industrial Average Indices #INDU 0.1 0.1 $ 0 $ 1 % 0.30-0.40 USD
Swiss Market Index Indices #SMI 0.1 0.1 CHF 0 $ 1 % 0.33-0.44 USD
FTSE 100 Indices #FTSE 0.1 0.1 GBP 0 $ 1 % 0.40-0.53 USD
Nasdaq-100 Indices #NDX 0.1 0.1 $ 0 $ 1 % 0.40-0.53 USD
Nikkei 225 Indices #N225 1 1 JPY 0 $ 1 % 0.03-0.04 USD
Hang Seng Index Indices #HSI 1 1 HK$ 0 $ 1 % 0.39-0.51 USD
DAX 30 Indices #DAX 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 0.36-0.48 USD
IBEX35 Indices #SPAIN35 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 0.36-0.48 USD
Netherlands 25 Index Indices #AEX25 0.01 0.01 EUR 0 $ 1 % 0.04-0.05 USD
FTSE MIB Indices #ITALY40 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 0.36-0.48 USD
STOXX Europe 50 Indices #STOXX50 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 0.36-0.48 USD
Australia 200 Index Indices #ASX200 0.1 0.1 AUD 0 $ 1 % 0.22-0.29 USD
CAC40 Indices #FRANCE40 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 0.36-0.48 USD
ออปชั่นฟอเร็กซ์
สัญลักษณ์ มูลค่าต่ำสุด มุลค่าสูงสุด คอมมิชชั่น คอมมิชชั่นพันธมิตร
EURUSD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
GBPUSD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
USDJPY 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
USDCHF 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
USDCAD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
GBPJPY 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
EURJPY 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
GBPCHF 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
EURGBP 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
GOLD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
SILVER 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น

ในการคำนวณจำนวนของคอมมิชชั่นพันธมิตรผ่านทางเครื่องคิดเลขของหุ้นส่วนนั้น ให้ไปที่ ลิงก์นี้

ช่องทางสำหรับหุ้นส่วนInstaForex © Copyright 2007-2022
ซื้อขายด้วย ฟอเร็กซ์ พร้อมกับเครือ InstaFintech