Letáky

Našim partnerom odporúčame na prilákanie nových klientov využívať propagačné letáky.

Napríklad pri zariaďovaní kancelárie v korporátnom štýle spoločnosti InstaForex môžu partneri využiť propagačné materiály a výstavné letáky.

Vytlačenie propagačných materiálov si nevyžaduje veľké výdavky, ale partner z nich bude mať značný úžitok.